top of page

GDPR Policy

Vi sparar bara nödvändiga cookies för navigering.

För de som anmäler sig till ölklubben samlar vi in namn och e-post för att kunna kommunicera med medlemmar.

Vid köp i vår webshop samlas uppgifter in för att kunna hantera besällningen.

För att begära ut dina eventuella uppgifter hos oss kontakta oss på...

bottom of page